Doublurebeleid

Doublurebeleid

Doublurebeleid

Een kind moet zich op zijn eigen niveau kunnen ontwikkelen. Het is niet bewezen dat een kind baat heeft bij een doublure op latere leeftijd. In principe doubleert een leerling bij ons op school niet. Tenzij de leerling op sociaal emotioneel vlak en cognitief achter loopt in ontwikkeling en hiervan dagelijks thuis en op school hinder van ondervindt. Dit is een uitzonderlijke situatie en deze leerling moet al met regelmaat zijn besproken tijdens leerlingbespreking en zorgoverleg. Bovendien moet er sprake zijn van sterke vermoedens dat een tweede keer eenzelfde groep doorlopen een positief effect zal hebben.

Kleuters geboren tussen de aanvang van het schooljaar en 1 januari gaan in principe over naar groep 3. Een eventuele kleuterverlenging wordt onderbouwd met een gemotiveerde en beredeneerde analyse en aangevuld met een plan om achterstanden weg te werken. In de analyse worden zowel het overgangsdocument groep 2 naar groep 3 (hierin staan de voorwaarden voor overgang nauwkeurig beschreven) als Mijn kleutergroep (het observatiesysteem van de kleuters) meegenomen.

Ouders worden in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd en betrokken bij de afwegingen. De mening van ouders wordt meegenomen in deze afwegingen. De school blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het besluit tot doublure. Na het nemen van de beslissing wordt door de leerkracht een individueel handelingsplan opgesteld. Ouders worden hierover geïnformeerd.