Hoofdluis

hoofdluis

Hoofdluis

Hoofdluis is geen schande maar wel een lastig probleem. Er hoeft dus geen taboe meer op te heersen. Iedereen kan hoofdluis krijgen. Veel mensen krijgen al jeuk als ze aan hoofdluis denken. Ze willen er zo snel mogelijk vanaf. Onze aanpak kan daarbij helpen. Met behulp van zogenaamde “luizenouders” worden de leerlingen in de eerste week na elke vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Hierdoor wordt ook het hebben van hoofdluis een normaal besproken onderwerp. Per slot van rekening heerst er ook geen taboe op kinderziekten.... In overleg met de schoolarts is een protocol opgesteld. Dit betekent dat er na twee weken tevens een hercontrole plaats zal vinden. Indien er hoofdluis in een groep geconstateerd wordt, worden de ouders hiervan schriftelijk (via de leerlingen) op de hoogte gesteld. Tevens zal dit bij de deur van de klas te zien zijn door middel van een brief. Wij verwachten dan van de ouders hun medewerking bij het goed behandelen (indien er bij die leerling hoofdluis is gevonden) en zelf controleren van de kinderen. De betreffende groep zal na een week nogmaals gecontroleerd worden en daarna de algemene hercontrole nog ondergaan. Heeft u bezwaar tegen deze controle dan dient u dit schriftelijk bij de directie te melden. Wij hebben de ervaring dat op deze manier verspreiding zoveel mogelijk beperkt blijft.