Leren zichtbaar maken

Leren zichtbaar maken

Leren zichtbaar maken

Leren zichtbaar maken (Visible Learning) komt voort uit het grootschalig onderzoek van professor Hattie naar wat effect heeft op het leren van kinderen. Zijn belangrijkste conclusie:bijna alles wat op scholen gebeurt, heeft effect op het leren van kinderen. Het één alleen veel meer dan het ander. Het team van professor Hattie heeft, uitgaand van de hoogste effecten op het leren, vijf actiegebieden beschreven die het mogelijk maken om de theorie over hoge effecten op leren in de praktijk te gaan toepassen: Ken uw impact, De zichtbaar lerende leerling, Effectieve feedback, De bevlogen leraar en De zichtbaar lerende school.  Door te werken aan deze actiegebieden bevorderen we het eigenaarschap voor het leren bij onze leerlingen en vergroten we de impact op het leren. We hebben gekozen voor de focus op De zichtbaar lerende leerling. Door hieraan te werken als team, gaan de overige 4 actiegebieden automatisch al een beetje meebewegen, omdat ze nauw met elkaar zijn verbonden. We stellen onszelf constant de vragen: Waar gaan we heen (stip op de horizon), waar staan we nu (en hoe weten we dat), wat zijn de volgende stappen? Als leerlingen zelf meer regie krijgen over hun leren, raken ze gemotiveerder en meer betrokken. Ook zij kunnen antwoord geven op deze 3 vragen.

Een goede school met vertrouwen in de toekomst maken wij samen.