Medicijnprotocol

Medicijnprotocol

Medicijnprotocol

Door ons bestuur de RVKO is een protocol opgesteld t.a.v. het verstrekken van medicatie en het verrichten van kleine medische handelingen. In principe mogen wij kinderen geen medicijnen geven, tenzij ouders daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Zo is het geven van een paracetamol niet zonder meer toegestaan, omdat kinderen er een allergische reactie op kunnen hebben. Zodra leerkrachten een actieve rol moeten spelen in het toedienen van medicatie, moeten ouders het formulier “Het verstrekken van medicijnen op verzoek” invullen. Dit formulier kunt u bij de directie ophalen. Aan het begin van elk nieuw schooljaar zal u gevraagd worden een uitgebreid SOS-formulier in te vullen. Op dit formulier kunt u o.a. aangeven of u kind ergens allergisch voor is, bijv. voor paracetamol, pleisters etc.