Ouders

Kinderen brengen de meeste tijd thuis en daarnaast op school door, wat maakt dat opvoeden en onderwijzen niet los van elkaar staan. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de school en de ouders (of opvoeders). Uitgangspunt is dat wanneer er een goede samenwerking is tussen ouders en school, dit de kans vergroot dat kinderen zich beter ontwikkelen en ontplooien. Goede contacten tussen school, ouders en kinderen werken door in de kwaliteit van de school en komen de leerprestaties én de maatschappelijke ontwikkeling van de kinderen ten goede.

Actief partnerschap is de (emotionele) betrokkenheid en (mede)verantwoordelijkheid van ouders bij zowel de opvoeding als het onderwijs van hun eigen kind, thuis en op school. Het doel van ouderbetrokkenheid is om een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen over de ontwikkeling van een kind ten behoeve van zijn of haar resultaten. Ouderparticipatie is een vorm van ouderbetrokkenheid. Het gaat daarbij om de actieve deelname van ouders aan activiteiten op school. Op verschillende manieren geeft de school invulling aan deze ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.