PO-VO

Wij onderhouden een goed contact met scholen van voortgezet onderwijs in de regio. Minstens één keer per jaar vindt er een groot overleg plaats tussen een aantal VO-scholen en een aantal basisscholen, waarbij de opzet is ervaringen uit te wisselen en  om een zo soepel mogelijke overgang naar het voortgezet onderwijs voor uw zoon of dochter te bewerkstelligen. De ouders van groep 7 krijgen aan het einde van het schooljaar een pré-advies te horen over een mogelijk vervolgonderwijs ná groep 8. Dit voorlopig advies wordt mede bepaald door de uitslag van de Cito Entree-toets, maar zeker ook door de ervaringen die we met de kinderen opgedaan hebben: hoe is hun werkhouding, zelfstandigheid, leergierigheid, huiswerkattitude enz. Dit is een voorlopig advies, gaandeweg leerjaar groep 8 kan dit advies bijgesteld worden. Zoals eerder vermeld vinden deze gesprekken plaats samen met het kind én de toekomstige leerkracht van groep 8. Want wij vinden het minstens zo belangrijk om te weten wat het kind wil. De leerlingen van groep 8 en hun ouders worden na de herfstvakantie geïnformeerd over de gang van zaken rond deze overgang. In het voorjaar organiseren de VO- scholen een scholenmarkt en open dagen, zodat de ouders en kinderen van groep 8 zich kunnen oriënteren op hun toekomstige school. Doorgaans brengen de leerlingen samen met de leerkracht ook een bezoek aan een aantal bovengenoemde scholen om nader kennis te maken. Vóór de voorjaarsvakantie worden ouders van de leerlingen uit de groepen 8 uitgenodigd voor het definitieve adviesgesprek. Deze gesprekken worden dus ver vóór de afname en uitslag van de Cito Eindtoets gepland. Aan de hand van ons advies kunt u op zoek gaan naar een geschikte school voor uw kind. Ons advies is hierbij leidend en niet de uitslag van de Cito Eindtoets. Per slot van rekening hebben wij uw kind jaren gevolgd en kunnen het beste inschatten, waar uw kind het beste tot z’n recht komt.