Richting

richting

Richting

Een essentieel verschil ten opzichte van andere basisscholen in de wijk Schollevaar is dat de Contrabas een katholieke basisschool is. Dit betekent voor ons als team, dat er ‘meerwaarde’ is in het leven. Die meerwaarde vinden wij in het katholieke geloof, dat mede onze inspiratiebron is.

Wij werken aan de vorming van jonge mensen, die de toekomst nog tegemoet gaan. Wij staan bepaalde normen en waarden voor, waaronder b.v. respect, die wij ook aan onze leerlingen willen meegeven, zodat zij voor de toekomst het geloof in een betere wereld houden. Dat doen wij o.a. aan de hand van de methode ‘Hemel & Aarde’, waarin wij de leerlingen ervaringen rond ‘geloof’ en ‘geloven’ laten opdoen. Eveneens komt aan de orde hoe anders gelovigen over bepaalde zaken en tradities denken. Eén van onze uitgangspunten is, dat wij tijd nemen voor elkaar en voor bezinning.

In gesprekken met leerlingen maken wij hen bewust om naar zichzelf en naar anderen te leren kijken, kritisch te leren handelen, respect en tolerantie te leren opbrengen.