Uitgangspunten

Uitgangspunten

Uitgangspunten

De Contrabasmissie is het uitgangspunt van de manier, waarop wij met onze leerlingen werken.

C  creatief zijn en creativiteit bij leerlingen ontwikkelen. Communicatie met collega’s, leerlingen, ouders en alle mensen die bij de school betrokken zijn in een open sfeer is heel belangrijk. 

O  ontwikkelingen van individuele leerlingen op leer- en sociaal emotioneel gebied nauwgezet volgen. 

Zorg dragen voor een goede organisatie van de school.

N  nascholing is voor ons de manier om alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen. 

T taakgerichtheid, zelfstandig werken en eigen verantwoordelijkheid van leerlingen bevorderen.

R  respect, vertrouwen en zelfvertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf mogen zijn. 

A  aandacht voor iedere leerling.

B betrouwbaar zijn 

A  aansluiten bij individuele mogelijkheden van onze leerlingen.

S  samenwerking tussen schoolleiding, leraren, ouders en alle bij de school betrokkenen vormen de basis voor een goed schoolklimaat.