Visie

 • Wij gaan er vanuit dat ieder kind uniek en gelijkwaardig is.
 • Wij erkennen en accepteren dat mensen verschillen.
 • Wij streven naar een sfeer, waarin iedereen zich veilig en geborgen voelt. Leerkrachten creëren betekenisvolle lessituaties met behulp van o.a. uitdagende materialen in een inspirerende omgeving, rekening houdend met het ontwikkelingsniveau en de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.
 • De leerkracht is het inspirerende voorbeeld, betrekt leerlingen bij hun eigen leerproces en maakt hen hiervoor medeverantwoordelijk, waarbij ieder leert van en met elkaar.
 • Wij werken aan de totale ontwikkeling van ieder kind.
 • Kennisoverdracht vinden wij belangrijk. Wij maken gebruik van de door ons gekozen methodes en de deskundigheid van leerkrachten en anderen. Wij integreren de mogelijkheden, die de informatiemaatschappij ons biedt, in ons onderwijs.
 • Wij dragen zelf het gedrag uit, dat wij van anderen verwachten.
 • De katholieke identiteit van de school zie je o.a. terug in de manier waarop wij omgaan met onze normen en waarden.
 • Wij willen creatief zijn in doen en denken.
 • Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Wij zien ouders als onze partners, die samen met ons de ontwikkeling van het kind zo optimaal willen laten verlopen.

Onze visie geeft richting aan onze doelstellingen voor de komende jaren. Wat vinden we hiervan terug?

 • In toenemende mate werken wij aan afstemming van de leerbehoeften van leerlingen. Wij werken aan een school waarin leerlingen zelfstandig werken en zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun leerontwikkeling.
 • We hebben alle lokalen voorzien van een digitaal schoolbord. Kinderen werken vanaf groep 5 met een chromebook. 
 • Onze katholieke identiteit is middels een methode verankerd in ons lesaanbod. Daarnaast wordt ook voorgelezen uit de bijbel.

Wij verwijzen graag naar onze website waar ons volledige schoolplan te vinden is.