Voorwoord

voorwoord

Voorwoord

In deze gids willen wij u een beeld geven van De Contrabas. Wij vertellen u over onze visie op onderwijs en de organisatie van de school. Onze schoolgids is voor een aantal jaren geschreven en zal dus niet jaarlijks veranderen. Maar elk jaar zijn er uiteraard specifieke zaken, die alleen voor dat schooljaar gelden. Deze worden nader uitgewerkt in de jaargids. Deze jaargids wordt jaarlijks aan het begin van het nieuwe schooljaar uitgegeven.

Sinds het schooljaar 2018 – 2019 mogen wij het predicaat Kanjerschool voeren. Dat betekent, dat we aan alle criteria voldoen, te weten het volgen van cursussen, het geven van de lessen, de ouders betrekken bij de training en het volgen via het Kanvas-volgsysteem. Doel van deze training is de sfeer in de klas goed te houden (preventie), of te verbeteren (curatief). De kinderen zullen hierdoor een (betere) band krijgen met elkaar en met de leerkracht en zich prettig(er) gaan voelen in de klas. Verderop in de schoolgids kunt u er meer over lezen.

We hebben voor de kinderen van de groepen 5/6 en 7/8 een plusgroep in het leven geroepen. Deze is met name bedoeld voor kinderen die extra uitdaging aan kunnen en zelfstandig de stof van de groep kunnen inhalen. Wekelijks zullen deze kinderen hier aan deelnemen, waarbij o.a. de volgende onderdelen aan bod komen: creatief taalgebruik en ‘Leren leren’. Daarbij zullen wij ons blijven bekwamen in de meerbegaafdheid van kinderen.